Friday, July 16, 2010

[07.16.10]

hindi naman mahaba ang buhay para paasahin mo ang isang tao sa wala lang..
eh kung sinabi mo na lang sana na ayaw mo, nakahanap na sana ako ng magmamahal sa kin ng higit pa sa pagmamahal ko sau..if someone cant
stop doing things that you do not want them to do, it only means that
they love those things MORE than they love you..May nagsabi sa akin, duwag daw ako kasi hindi ko pinaglaban iyong taong
mahal ko. Sabi ko sa kanya, "Hindi ako duwag, matapang ako, dahil nakaya
kong tanggapin iyong sakit ng katotohanan na kahit ipaglaban ko siya,
talo pa rin ako.

No comments:

Post a Comment