Monday, June 20, 2011

Para tayong Pilipinas at Spratly Island.
Kahit ang lapit lapit na natin sa isa't-isa. Di ko pa rin masabi na akin ka.

No comments:

Post a Comment