Tuesday, November 9, 2010

[11.08.10]

Girl: "ikaw ha mata mo tumitingin sa iba!"
Boy: "Oo. Nasa iba man ang mata ko, nasa iyo naman ang puso ko...""Anong silbi ng MERALCO, kung ikaw naman ang LIWANAG ng BUHAY ko"

No comments:

Post a Comment